Кариери

При подбор на служители за екипа, „Метан” ООД се ръководи от няколко основни принципа:
• Наемане на можещи и знаещи специалисти, доказани професионалисти в различни области и високо мотивирани и ентусиазирани млади хора, които желаят да станат част от екипа на Метан ООД.
• Предоставяне на възможности за развитие на служителите и осигуряване на адекватни програми за обучение, които да изграждат необходимите професионални умения.

Ние вярваме в основните ценности на компанията и се ръководим от тях в ежедневната си работа.
✓ Иновативност
✓ Надеждност и лоялност
✓ Доверие и етика
✓ Прозрачност и коректност
✓ Качество и професионализъм

Очакваме мотивация и амбиция, желание за придобиване на нови знания и практически опит, гъвкавост и творческо мислене, ангажирано и отговорно отношение, ориентация към постигане на целите и високи резултати.

В „Метан” ООД съществува изградена култура за непрекъснато подобряване на знанията и уменията на служителите и тяхното самоусъвършенстване. Служителите посещават различни обучения, в зависимост от спецификата на работата, персоналните цели и нуждите на бизнеса.

Всички кандидатури, които постъпват в нашата компания, се разглеждат при спазване на стриктна конфиденциалност. Те се обработват професионално, като се преценяват предимствата на всеки един кандидат от гледна точка на образователен ценз, професионален опит, допълнителна квалификация.

Съгласно възприетите стандарти за работа, само одобрените по документи кандидати получават обратна връзка и допълнителна информация относно процеса на подбор. Част от останалите кандидатури, които са по-подходящи за други възможности, се включват в електронна база данни като потенциално атрактивни кандидати за бъдещи свободни работни позиции.

Не се колебайте, свържете се с нас, като ни изпратете автобиография със снимка на адрес: office@metanbg.com