Нашите Ценности

 • Иновативност
  Предлагаме професионални решения за бизнеса в сферата на проектиране и изграждане на газови инсталации, работещи на компресиран природен газ, като помагаме на бизнеса да бъде по-конкурентен и в крак със съвременните технологии.
 • Надеждност и лоялност
  Разработваме и осигуряваме на нашите клиенти продукти и услуги, които предлагат стойност, измерена в цена, качество, безопасност и въздействие върху околната среда и са резултат от натрупан дългогодишен технологичен, екологичен и търговски опит.
 • Доверие и етика
  Доверието ни дава възможност да работим и създаваме един нов свят. Щастливи сме, защото доверието на нашите партньори, ни направи част от техния успех. Взаимното доверие дава сигурността, която е необходима, за да бъдем винаги открити, и силата, която превръща уважението и грижата за всеки един клиент в реално действие.
 • Прозрачност и коректност
  Провеждане на политика с открити и ясни търговски условия и конкурентни цени.
 • Качество и професионализъм
  Осигуряване приоритет на качеството във всички дейности на Дружеството и поставяне на качеството на извършваните дейности в основата на всички пазарни и функционални стратегии и планове.
  Екипът на “Метан” ООД проявява в ежедневната си работа висок професионализъм, технологична дисциплина и отговорност, с което се стремим да предложим на клиентите ни високо качество на услугите ни.
 • Екологична ангажираност
  Ангажираност за намаляване до минимум и предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез предлагане на технологии, създаващи екологично съобразени условия за производство, отопление и транспорт (газови инсталации за промишлени и битови нужди, автомобилни газови уредби на метан).

„Метан” ООД – Вашият партньор към успеха