За нас

English

 „Метан” ООД e инженерингова компания,специализирана в разработване, изграждане и предоставяне на услуги в областта на газификацията – изграждане на газови съоръжения и инсталации, изработка на газорегулаторни табла и дистрибуция на компресиран природен газ.това сме ние
Основана през 2006 г., компанията има за цел да предостави енергийна алтернатива и да направи природния газ достъпен за нуждите на бизнеса и гражданите, което ще доведе до намаляване на вредните емисии отлагани във въздуха и увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса с намаляване на разходите за енергия и гориво.

„Метан” ООД притежава първата метан станция в Благоевград, която се намира в на адрес: Благоевград, ул.”Зелендолско шосе” № 16 (до Метро).

 

Основните дейности на “Метан” ООД са свързани с:

✓  Пълен Инженеринг при изграждане на газови съоръжения и инсталации (проектиране, изграждане, монтаж, узаконяване и въвеждане в експлоатация на производствени мощности (газови инсталации и горелки) на природен газ както за промишлени обекти, така и за дома, включително и преоборудване на стари производствени мощности (от мазут, дизел, пропан-бутан и др.) на метан), гаранционна и следгаранционна поддръжка;
✓  Доставка на компресиран природен газ (КПГ);
✓  Обучение на експлоатационния персонал на своите клиенти, за изградените от нас съоръжения и инсталации, с оглед правилното им и безопасно функциониране;
✓  Метан станция „Ден и нощ” на адрес: Благоевград, ул.”Зелендолско шосе” № 16 (до Метро).

„Метан” ООД е член на Българска асоциация компресиран природен газ

„Метан” ООД притежава Удостоверение на основание на чл.36 от ЗТИП.

„Метан“ ООД има изградени обекти (газови инсталации) в България и Република Македония: асфалтови бази, заводи, сладкарски цехове, хлебопекарни, консервни фабрики, тютюнопреработвателни фабрики, хотели, оранжерии и др.