Дейности

Основните дейности на „Метан” ООД са свързани с:

✓ Проектиране, изграждане, монтаж, узаконяване и въвеждане в експлоатация
на производствени мощности (газови инсталации и горелки) на природен газ както
за промишлени обекти, така и за дома, включително и преоборудване на стари
производствени мощности (от мазут, дизел, пропан-бутан и др.) на метан;
✓ Съгласуване на проектите с контролните органи;
✓ Гаранционна и следгаранционна поддръжка;

✓Изработка на газорегулаторни табла
✓ Доставка на КПГ по виртуален тръбопровод (авторемарке) до потребителя;
✓ Оборудване (кит) за газови уредби (CNG & LPG) за МПС;
✓ Бутилки за автомобилни газови уредби (CNG & LPG) и бутилкови групи (бъндели) за (CNG & LPG);
✓ Вътрешен и международен транспорт на опасни товари;
✓ Метан станция „Ден и Нощ” (CNG Blue Force).

„Метан” ООД има за цел изграждането на инженерингови съоръжения и инфраструктура, позволяващи увеличаване потреблението на компресиран природен газ (КПГ) като алтернативен енергоизточник, което ще доведе до намаляване на вредните емисии, отлагани във въздуха и увеличаване на конкурентоспособността на бизнеса с намаляване на разходите за енергия и гориво.

Ако Вие сте решили да оптимизирате Вашия бизнес, като се възползвате от ефективността на природния газ и преосмислите възгледите си относно природния газ като алтернативното гориво на бъдещето, ние ще Ви помогнем да реализирате проектите си, с което да намалите средствата, които плащате всеки ден за енергия и горива, да бъдете по-конкурентно способни и да подкрепите каузата „Синьо гориво за синьо небе”.

Дали ще плащате повече за енергия и гориво, зависи само от Вас!

Какви са предимствата на природния газ пред останалите горива?

Компресираният природен газ (КПГ) е енергийната алтернатива за Вас поради следните причини:
✓ Цената на КПГ е два пъти по-ниска в сравнение с тази на дизеловото гориво и промишления газьол и значително по-ниска от тази на пропан-бутана;
✓ Спестяване на разходи, включително работни заплати, за регулярно почистване на горелки и топлообменници;
✓ Спестяване на разходите за разпалване на котлите (при мазута), след газификацията те отпадат и се явяват като допълнителна икономия;
✓ Гарантирано количество и качество на доставяния природен газ (невъзможни са кражби, загуби при пренос, или лошо качество на газта);
✓ Намаляване на вредните емисии и смога в атмосферата и допринасяне за опазване на околната среда. Това дава възможност за спазване на ограниченията по отношение на допустимите емисии и също така за реализация на неизползвания остатък;
✓ Възвращаемост на инвестицията в обозримо кратки срокове;
✓ Изградените сградни газови инсталации могат да се използват без никакви промени и допълнителни инвестиции при присъединяване на обекта към газоразпределителната мрежа в района, когато тя бъде изградена.