Услуги

Предлагаме:

✓ Оборудване (кит) за газови уредби (CNG & LPG) за МПС;
✓ Бутилки за автомобилни газови уредби (CNG & LPG) и бутилкови групи (бъндели) за (CNG & LPG);
✓ Гаранционна и следгаранционна поддръжка;

Метан станцията разполага с:

✓ кафе
✓ WC
✓ Автомивка (в процес на изграждане)